OVER FOTOTHERAPIE

Ultraviolet licht

Ultraviolet licht is de term die wordt gebruikt voor onzichtbare golflengten van licht die net buiten het spectrum van het licht liggen waarbij het zichtbaar is voor het oog van de mens. Er zijn verschillende manieren om de golflengten in het ultraviolet spectrum in te delen, maar de meest gebruikte termen, zijn Ultraviolet A, Ultraviolet B en Ultraviolet C. De atmosfeer van de aarde blokkeert eigenlijk veel van de ultraviolette golflengten die de zon uitstraalt, zodat niet al het UV-licht ons bereikt. UV-licht wordt gebruikt door medisch specialisten om bepaalde huidaandoeningen te behandelen.Voorbehandelen. Voor medisch gebruik zijn we het meest geïnteresseerd in Ultraviolet B (afgekort als UV-B).

Ultraviolet A

Ultraviolet A wordt ook aangeduid als UV-A, lange golf of blacklight. Het verwijst naar golflengtes van ultraviolet licht tussen 315 nm (nanometer) en 400 nm. UV-A veroorzaakt een snelle veroudering van de huid doordat in de huid alle melanine,eenmelanine, een pigment) dat al in het lichaam aanwezig is, oxidiseertoxideert. UV-B is de golflengte die het lichaam stimuleert om meer melanine te produceren. Ironisch genoeg verdedigt melanine het lichaam door Uv-straling daadwerkelijk te blokkeren en zo het beschadigen van dieper huidweefsel te voorkomen. Het vermogen van het lichaam om deze beschadiging te blokkeren in de vorm van bruin te worden, is grotendeels genetisch bepaald.

In het verleden werd UV-A beschouwd als een veiligere vorm van ultraviolet licht en hoewel het lijkt dat UV-A minder kanker veroorzaakt  dan UV-B, is UV-B de veroorzaker van  verreweg het meest gevaarlijke type huidkanker, namelijk melanoom. UV-A licht penetreert diep in de huid, vernietigt vitamine A en kan indirecte DNA-schade veroorzaken. UV-A veroorzaakt geen rode verkleuring (erytheem) van de huid, waardoor het moeilijk is om mogelijke schade aan de huid te meten die veroorzaakt is door blootstelling aan UV-A.

Vanuit een gunstig oogpunt wordt het soms gebruikt voor de behandeling van acne, maar volgens ons zijn er veiligere en efficiëntere golflengten binnen het rode en blauwe lichtspectrum om acne te behandelen. Het geeft echter zeker een positief effect op korte termijn. UV-A wordt ook gebruikt bij de behandeling van constitutioneel eczeem (neurodermitis) en het wordt ook als een "Woodlight"  gebruikt voor de diagnose van de huidaandoeningen Dermfix UV-A draagbare lampen zijn ook verkrijgbaar op onze website of specifiek op aanvraag.

PUVA Behandeling

Bij een PUVA-behandeling wordt UV-A-licht toegepast in combinatie met medicijnen (psoraleen). De medicijnen zorgen ervoor dat de huid zeer ontvankelijk voor UV-licht wordt. De PUVA-therapie is effectief in de behandeling van psoriasis. Naast de eventuele bezorgdheid over UV-A, moet het aantal behandelingen echter zorgvuldig worden gecontroleerd en beperkt worden om mogelijke leverschade, veroorzaakt door de medicijnen (psoralenen) te voorkomen.

Ultraviolet C

Dit is de golflengte van licht tussen 100 nm (nanometer) en 280 nm. Het wordt voornamelijk gebruikt voor sterilisatie in laboratoria en bij medische organisaties. DNA absorbeert ultraviolette straling in levende organismen en doet dit het beste bij pieken van ongeveer 185 nm en 265 nm. Het is commercieel makkelijker om UV-C-lampen te produceren die rond het 254 nm-niveau uitzenden en daarom wordt dit type UV-licht meestal gebruikt. Het effect van de UV-C straling kan een organisme niet direct doden, maar het brengt schade toe aan het DNA waardoor het zich niet meer kan vermenigvuldigen. Sommige moderne waterzuiveringsinstallaties gebruiken nu ook UV-C om ongewenste organismen uit het water te halen.

Ultraviolet B

Ultraviolet B licht is voor de meeste van onze klanten het belangrijkst. UV-B verwijst naar golflengten van licht tussen 280 nm en 315 nm en wordt daarom ook soms aangeduid als middengolf ultraviolet licht. Het zijn deze golflengten die bewezen zijn effectief voor de behandeling van huidaandoeningen zoals psoriasis, vitiligo en constitutioneel eczeem. Vroeger hadden bij een UV-B-behandeling de lampen het volle bereik van 280 nm en 315 nm en deze buizen worden nog steeds "breedband" UV-B-buizen genoemd. Deze golflengten omvatten de bewezen therapeutische golflengten en ook de kortere golflengten die roodheid (erytheem) en zelfs het verbranden van de huid kunnen veroorzaken. Deze ongewenste golflengten (onder 305 nm) die door de het rood worden van de huid (erytheem) het risico op huidkanker verhoogt, veroorzaken ongemak en beperken het aantal behandelingen. Het modernere antwoord sinds de jaren tachtig is het gebruik van "smalband" UV-B buizen. Deze stralen alleen UV-B licht uit op golflengten rond de 310 nm tot 313 nm zijn daarbij nog steeds zeer effectief voor de behandeling van huidaandoeningen. De behandelingstijden bij smalband UV-B-buizen zijn iets langer dan bij breedbandbuizen, maar dit kan ook eenvoudig worden aangepast door meer buizen te gebruiken.

Ultraviolet Licht en Vitamine D

De huid produceert Vitamine D in reactie op blootstelling aan UV-B-straling, vooral in het 285 nm tot 315 nm bereik. In 2002 publiceerde Dr. William B. Grant een artikel waarin hij stelt dat er jaarlijks in Amerika, 23.000 vroegtijdige sterfgevallen aan kanker te wijten zijn aan vitamine D-tekort. Dit is hoger dan de 8.800 sterfgevallen die veroorzaakt worden door melanoom of plaveiselcelcarcinoom. Andere onderzoeken schatten dat 50.000 tot 63.000 mensen in de Verenigde Staten en 19.000 tot 25.000 in het Verenigd Koninkrijk voortijdig aan kanker sterven door onvoldoende vitamine D. In het recentste onderzoek studie van dr. Richard Setlow van het Brookhaven National Laboratory in New York blijkt dat vitamine D lijkt te beschermen tegen tumoren in de borst, longen, darmen en de prostaat.

Onze mening en uitgangspunten

De medische wetenschap ontwikkelt zich voortdurend in zowel opinie als behandelingen met betrekking tot ultraviolet licht. Met inachtneming van de beschikbare informatie beschrijven we hieronder de uitgangspunten die we hanteren ten aanzien van UV-lichtbelichting en fototherapie. We willen benadrukken dat dit alleen onze mening is en dat ieder individu zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die hij of zij hierin maakt.

1. UV-A licht en bruin te worden

Aangezien het bruinen van de huid uitsluitend om cosmetische redenen gedaan wordt, onderschrijven we het gebruik van UV-A om bruin te worden niet, als we kijken naar mogelijke langetermijn bijwerkingen.

2. Acne behandeling met UV-A licht

Wij zijn van mening dat de rode en blauwe lichte behandelingen die worden aangeboden, een veiligere en effectievere lichtbasisbehandeling zijn met weinig tot geen bijwerkingen en bevelen daarom behandeling met UV-A-licht niet aan.

3. Psoriasisbehandeling met PUVA-licht

Deze behandeling is momenteel alleen beschikbaar onder streng medisch toezicht en is daarom geen optie voor thuisbehandeling. We gaan nooit tegen het medisch advies van uw dermatoloog of andere specialist in. Wel blijkt dat op klinisch niveau, specialisten smalband UV-B-behandeling geleidelijk vervangen door PUVA als behandeling van eerste keus, omdat het veel minder bijwerkingen heeft.

4. UV-B licht en vitamine D

Nieuw onderzoek toont de vele voordelen aan van voldoende en gezond niveau vitamine D,  evenals ook de ernstige nadelen van een vitamine D tekort. Gedurende duizenden jaren is het menselijk lichaam zo geëvolueerd dat het vitamine D uit zonlicht kan halen om zo de botten te versterken.  In het noordelijk halfrond staat, tussen oktober en mei de zon zo laag dat de zonnestralen sterk gefilterd worden door de atmosfeer, waardoor er maar een zeer kleine hoeveelheid vitamine D door het lichaam kan worden aangemaakt. Wij onderschrijven hierbij de mening van dr. Thomas Stuttaford dat men zonder zonnebrandcrème lang genoeg buiten in de zomerzon moet komen om een voorraad vitamine D3 te produceren. Zo heeft Joanna Owens, senior wetenschappelijk medewerker voor kankeronderzoek in deze context gezegd: "Een beetje zon legt een lange weg af. De hoeveelheid zon die je nodig hebt om je Vitamine D aan te vullen is nog altijd kleiner dan de hoeveelheid zonnestraling waarbij men bruin wordt of verbrand. Het is dit laatste wat het risico op huidkanker vergroot".

5. UV-B-licht voor psoriasis, vitiligo en constitutioneel eczeem

Zoals hierboven beschreven, beschouwen we smalband UV-B-eenheden die golflengten rond 311nm produceren, als de veiligste optie in vergelijking met breedband UV-B- of zelfs PUVA-behandeling. Dit komt doordat smalband de brandende (erytheem) UV-B golflengten vermijdt, die in het algemeen geassocieerd worden met huidkanker en met alleen UV-B licht vermijdt men het UV-A licht wat de veroorzaker is van de meest gevaarlijke vorm van huidkanker, melanoom. We denken dat in een ideale wereld alle UV-B-behandelingen 100% onder toezicht van een zorgverlener in een kliniek of in een ziekenhuis gedaan zouden worden, maar we respecteren de wens van een individu om het gemak van zelf een thuisbehandeling te kunnen doen. Uiteindelijk is UV-B licht beschikbaar voor iedereen, gewoon door in de zomer naar buiten te gaan Daarom zijn we van mening dat een verstandig thuisbehandelingsplan met de juiste apparatuur en gebruiksaanwijzingen waarschijnlijk veiliger is dan ongecontroleerde blootstelling aan direct zonlicht. We weten dat sommige mensen met een aandoening als psoriasis, twee weken vakantie in de zon boeken alleen om hun aandoening te verlichten. Afgezien van de kosten, het ongemak en de blootstelling aan ongewenste golflengtes lijkt het gewoon ongezond om het lichaam in een plotselinge twee weken aan een sterke UV-lichttherapie bloot te stellen, waarna de psoriasis geleidelijk in de maanden erna geleidelijk weer terugkomt.

Conclusie

Evenals vele medische professionals zijn wij van mening dat het veiliger lijkt om een ​​stabiel lage UV-B smalband thuisbehandeling te doen en hiermee de onaangename huidaandoeningen zoveel mogelijk onder controle te houden. Misschien zullen er komende jaren nog andere behandelingen voor deze aandoeningen beschikbaar komen, maar op dit moment lijkt dat smalband UV-B de beste optie is voor mensen die hun aandoening willen behandelen in de vorm van ultraviolette fototherapie.

Opmerking: Houdt er rekening mee dat het bovenstaande artikel alleen onze mening is, maar als u op de hoogte bent van fouten in het bovenstaande, neem dan contact met ons op via e-mail.