De bevindingen van deze systematische review en meta-analyse suggereren dat UV-fototherapie een veilige behandeling is voor vitiligo zonder significant risico op huidkanker.

Conclusies: De bevindingen van deze systematische review en meta-analyse suggereren dat UV-fototherapie een veilige behandeling is voor vitiligo zonder significant risico op huidkanker.

Achtergrond: Hoewel ultraviolette (UV) fototherapie een effectieve behandeling is voor vitiligo, blijft het effect ervan op het risico op huidkanker controversieel.

Doel: Onderzoek naar de associatie tussen UV-fototherapie en het risico op huidkanker bij patiënten met vitiligo.

Methoden: Er is een systematische review uitgevoerd voor onderzoeken die vóór 5 mei 2021 zijn gepubliceerd in de databases PubMed, Embase, Web of Science en Cochrane Library. De primaire uitkomstmaat was de associatie van UV-fototherapie met het risico op huidkanker bij patiënten met vitiligo. Er is een meta-analyse uitgevoerd met een random-effects-model.

Resultaten: Vijf retrospectieve cohortstudies met in totaal 228 607 patiënten met vitiligo (11.038 die waren behandeld met UV-fototherapie en 118 569 patiënten die dat niet hadden gedaan) werden in de meta-analyse opgenomen. Het risico op niet-melanoom huidkanker [Mantel-Haenszel risk ratio (MHRR) = 0,95; 95% BI 0,44-2,05] en melanoom (MHRR = 1,11; 95% BI 0,33-3,82) namen niet significant toe na fototherapie bij patiënten met vitiligo. In de subgroepanalyse vonden we ook geen significant verband tussen fototherapie met specifiek smalband UVB-fototherapie en het risico op huidkanker bij patiënten met vitiligo. Er was geen significant verschil in risico op huidkanker tussen patiënten uit Europa en die uit Oost-Azië en het risico werd niet beïnvloed door het aantal smalbandige UVB-fototherapiesessies.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34762747/