Opmerkingen over de verwijdering van batterijen

Batterijen zijn gemaakt van belangrijke bronnen en chemicaliën, waaronder lood, cadmium, zink, lithium en kwik. Recycling batterijen is goed voor het milieu. Het houdt hen uit de stortplaats waar zware metalen in de grond kunnen lekken als de batterijmantel corrodeert, waardoor bodem- en watervervuiling wordt veroorzaakt. Als batterijen verbrand worden met huishoudelijk afval, kunnen de zware metalen daarin luchtvervuiling veroorzaken. In sommige Europese landen zijn gebruikers wettelijk verplicht om batterijen op officiele inzamelpunten te vervreemden. Als u een batterij ziet die gemarkeerd is met een uitklapbare wielbak, geeft dit aan dat het niet geschikt is voor verwijdering bij gewone huishoudelijke afvalstoffen.

De symbolen die op batterijen staan, hebben de volgende betekenissen :

Pb = batterij bevat meer dan 0,004 procent lood
Cd = batterij bevat meer dan 0,002 procent cadmium
Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 procent kwik.

In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld wordt de batterij geplaatst in een rode recyclingsdoos uit elkaar genomen en veel van de materialen worden hersteld en gebruikt om nieuwe batterijen of iets anders te maken. Als u uw batterijen in een huishoudelijke vuilnisbak plaatst, worden ze naar de stortplaatsen en de verloren bronnen gebracht.